Politica de confidenţialitate

Acord GDPR de prelucrare a datelor personale

Mirastar SRL va prelucra datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră pentru îndeplinirea scopurilor enumerate mai jos, în măsura în care veți fi de acord.

Având în vedere principiile de protecție a datelor prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD (UE2016/679), aplicabil din data de 25 mai 2018: 

Înțeleg că trimiţând informaţiile mele către Mirastar SRL, datele colectate vor fi transmise și prelucrate de către Mirastar SRL. 

Totodată înțeleg că stocarea și transferul datelor se efectuează într-un mod securizat, iar datele vor fi utilizate doar în scopul transmiterii lor, pe perioada de maxim 180 zile.

PRIN TRANSMITEREA INFORMAŢIILOR PERSONALE CĂTRE MIRASTAR SRL DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE URMĂTOARELE:

Îmi exprim în mod expres consimțământul pentru utilizarea și prelucrarea, de către personalul specializat al Mirastar SRL a datelor mele cu caracter personal, cu respectarea legislației specifice în vigoare, până la momentul în care îmi retrag în mod expres acordul/consimțământul dat.

Pentru îndeplinirea obligației de a fi informat(ă) de către operator, în vederea prelucrării corecte și exacte, contactarea se va face la numărul de telefon si adresa de email furnizate către societate.

Îmi exprim în mod expres consimțământul pentru utilizarea și prelucrarea, de către personalul specializat al Mirastar SRL a datelor mele cu caracter personal, în vederea informării referitoare la programele și proiectele Mirastar SRL prin sms , numărul de telefon mobil , prin transmiterea prin email a newsletterelor , cu respectarea legislației specifice în vigoare, până la momentul în care îmi retrag în mod expres acordul/consimțământul dat.

Datele de contact și de identificare de mai sus: sunt corecte și complete; în cazul în care datele mele vor suferi modificări, mă oblig să anunț Mirastar SRL în cel mai scurt timp posibil, în vederea actualizării acestora.

Datele personale furnizate către Mirastar SRL sunt necesare în vederea comunicării cu aceasta și vor fi păstrate până la îndeplinirea scopului detaliat mai sus, sau până la retragerea consimțământului acordat conform Politicii de confidențialitate a prelucrării datelor cu caracter personal, disponibilă la Biroul de relații cu publicul al Mirastar SRL sau pe site-ul www.mirastar.ro

Confirm că am fost informat(ă) despre prevederile Regulamentului general privind protecția datelor – RGPD (UE-2016/679), aplicabil din data de 25 mai 2018, pentru protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și că mi s-au adus la cunoștință drepturile și responsabilitățile mele privind protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal, respectiv:

Dreptul la informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

Dreptul de acces la date (art.15);

Dreptul la rectificare ( art.16);

Dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat) (art. 17);

Dreptul la restricționarea prelucrării (art18);

Dreptul de a vi se comunica orice rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal sau abilitatea datelor (art 19);

Dreptul la portabilitatea datelor (art 20);

Dreptul la opoziție (de a se opune prelucrării)* (art. 21)

Dreptul de a modifica sau retrage cordul/consimțământul de prelucrare a datelor;

Dreptul de a notifica încălcarea securității datelor și de a depune sesizare/plângere la autoritatea competentă (ANSPDCP).

 

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată către Mirastar SRL, la adresa DPO-ului: office@mirastar.ro

Scroll to Top